Bölüm Hakkında

Eğitim-öğretim faaliyetine 1990 yılında başlayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesinin 13 bölümünden biridir. 1990 yılından itibaren;


1990 – 1993 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Erhan ÖZDEMİR

1993 – 2000 yılları arasında Prof. Dr. Halit Kasa

2000 – 2006 yılları arasında Prof. Dr. Ekrem Manisalı

2006 – 2016 yılları arasında Prof. Dr. Şakir Esnaf  bölüm başkanlığı görevini yürütmüşlerdir. 2016 yılından itibaren ise  bölüm başkanlığı görevini Prof. Dr. Alp Baray yürütmektedir. 2001 – 2002 eğitim öğretim döneminde yüksek lisans ve doktora eğitimine başlayan İ.Ü.C. Endüstri Mühendisliği bölümü bu güne kadar lisans düzeyinde yaklaşık 1200 öğrenci mezun etmiştir. 2007 – 2008 akademik döneminde ders planında köklü değişiklikler yapılan Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi’nin gözde bölümlerinden biridir.

r5

Bölümün Misyonu

Endüstri ile işbirliğini hayata geçirmiş akademik kadrosu ile dünyaya paralel bilgi ve teknoloji üretebilmenin yanı sıra, mevcut bilgi ve teknolojileri ülkesinin çıkarları doğrultusunda kullanabilme becerisinde, araştırmacı kimliği ile birlikte yönetebilme yeteneğinde, çağdaş, yenilikçi, analitik düşünce yapısına sahip topluma faydalı bireyler yetiştirmektir.

Bölümün Vizyonu

r2

Seçkin öğrencilerinin tercih ettiği, ülkemizin hizmet ve üretim sektöründe karşılaşılan sorunları çağdaş yöntemlerle çözmekte rol üstlenen ve bu yeteneğe sahip endüstri mühendislerinin yetiştiği, araştırma ve eğitim – öğretim kalitesi ile önce Türkiye’de, daha sonra da dünyada tanınan bir bölüm olmak.

r6

Eğitim Öğretim

Endüstri Mühendisliği insan , makine, bilişim, donanım ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu sistemlerden elde edilen sonuçların belirlenmesi, öngörülmesi ve değerlendirilmesi için mühendislik analiz ve tasarım ilke ve yöntemlerinin yanı sıra matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmış bilgi ve yetenekten yararlanır. Bölümümüz eğitim-öğretim programı gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki diğer üniversitelerdeki endüstri mühendisliği programları ile benzerlik taşımakla birlikte önemli farklılıklara da sahiptir. Bunlardan birincisi lojistik yönetimi, yapay zeka, sistem mühendisliği, bilişim sistemleri gibi çağdaş ve güncel konulara verilen önem ve ağırlık, diğeri ise öğretim programının yürütülmesinde İstanbul üniversitesinin tüm fakültelerinden alınan destek ve mühendislik fakültesinin disiplinler arası yapısından kaynaklanan zenginliğidir

Çalışma Alanları

r3

Öğrencilerini tüm şirketlerde üst düzey yöneticilik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olarak yetiştiren Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olanlar imalat, dağıtım, lojistik, enerji,yazılım, eğitim-danışmanlık, telekomünikasyon, sağlık, sigorta,bankacılık ve finans sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör firmaları ile kamu kuruluşlarının üretim planlama, kalite güvence, lojistik, tedarik zinciri, satın alma, bilgi işlem, pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, araştırma-geliştirme, proje planlama ,finans ve muhasebe departmanlarında çalışmaktadırlar.

Lisans Programı

Endüstri mühendisliği bölümü İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin en yüksek puanla ve en yüksek yüzdelik dilimden öğrenci alan programıdır. Her yıl üniversiteye

giriş sınavında önemli bir başarı elde etmiş öğrencilerin kayıt yaptırdığı program mezunlarının istihdamı kapsamında da başarılı bir tablo ortaya koymaktadır.

Endüstri Mühendisliği bölümünden mezuniyet için minimum 159,5 kredi (240 AKTS) gereklidir. Eğitim dili %30 İngilizce’dir. Öğrenim boyunca öğrenciler bilgisayar, işletme,

Temel mühendislik ve endüstri mühendisliği kapsamında çok sayıda ders ve staj çalışmasında yer alırlar. Ayrıca mezuniyet için son sınıfta iki dönem boyunca bitirme projesi gerçekleştirme mecburiyeti vardır. Zorunlu stajlar ise atölye stajı (10 işgünü), bilgisayar stajı (20 işgünü) ve endüstri mühendisliği stajı (20 işgünü)’dür.

Geçmiş yıllar itibariyle bölümümüzün taban puanları aşağıdaki tabloda görülmektedir:


YılPuan Türü     En Düşük
2013MF-4411,98071
2012MF-4447,08386
2011MF-4481.714
2010MF-4489.190
2009SAY-2336.658
2008SAY-2337.979
2007SAY-2345.239
2006SAY-2326.657


Endüstri ve Kalite Kulübü (IQ)

Bölümümüz bünyesinde kurulan ve bölümümüz öğrencileri tarafından yürütülen Endüstri ve Kalite Kulübü (IQ)’ nün faaliyetleri hakkında detaylı bilgi almak için kulüp web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Lise Öğrencileri İçin

lise1İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Endüstri Mühendisliği Bölümü nerededir? Ulaşım nasıl sağlanır?

Bölümümüz İstanbul Avcılar’ dadır. Avcılar, İstanbul’ un batısında, Bakırköy’e 15 km. uzaklıktadır. Kampus E-5 yolunun üzerinde olup, Metrobüs hattının son durağı kampus içerisindedir. Kampusa ulaşım metrobüs ile rahat ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.  

lise4Yurt olanakları nelerdir?

İstanbul genelinde öğrencilerin kalacağı devlet yurtlarının kapasitesinin kısıtlı olması özellikle yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizi ilgilendiren bir konudur. Kredi ve yurtlar kurumuna bağlı olarak İstanbul’un çeşitli semtlerinde devlet yurtları bulunmaktadır. Kampus içerisinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı kız ve erkek yurtları bulunmaktadır. Yurt binaları iki grup halinde olup birinci grup E-5 yoluna yakın, odaları 4’er kişilik olan 3 bina, ikinci grup ise 2, 3 ve 4′ er kişilik odaları bulunan göl tarafındaki 3 binadır. Bu yurtların yanı sıra Avcılar ve çevresinde özel yurtlar ile okula yaklaşık 2 km. mesafede Kredi ve Yurtlar Kurumu’ na bağlı Parseller Atatürk Kız Öğrenci Yurdu bulunmaktadır.


lise2Eğitim dili nedir?

Bölümümüzün eğitim dili %30 İngilizce’ dir. Zorunlu hazırlık programı mevcuttur. 


lise5Çift ana dal ve yan dal programları ne demektir?

Çift ana dal / yan dal programları ile Endüstri Mühendisliği bölümünde okurken, aynı anda başka bir bölümden de dersler alarak çift diploma ile yada sertifika ile mezun olma olanağını sunulmaktadır. Birinci sınıfın sonunda, başvuran öğrenciler, tercihlerine ve not ortalamalarına bakılarak, Mühendislik fakültesindeki diğer bölümlerde (Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği …) çift ana dal veya yan dal yapma hakkı kazanmaktadırlar. Çift ana dal, ilgili bölümün derslerinin büyük bir kısmını alınması ile, sonunda başarılı olunduğunda Endüstri Mühendisliği diplomasının yanı sıra bu bölümün de diplomasının alındığı programdır. Yan dal programında ise yan dal yapılan bölümün ana dersleri alınarak öğrenciye bir yan dal sertifikası verilir.


lise6Staj yapmak zorunlu mudur?

Evet, 10 gün atölye, 20 gün bilgisayar ve 20 gün Endüstri Mühendisliği stajı yapılarak, 4 sene içerisinde toplam 50 gün staj zorunluluğu vardır.  


lise7

4 seneden önce bitirebilir miyim?

Hayır, 4 seneden önce ders planındaki dersleri tamamlama olanağı yoktur.

 

lise8Sınıfta kalma var mıdır?

Evet, ardı ardına iki döneminin de genel not ortalaması (birinci sınıftan itibaren aldığı tüm derslerin not ortalaması) 1.8′ in altında kalan öğrenciler yeni ders alamaz, sadece başarısız oldukları dersleri tekrar alarak, sınıf tekrarı yaparlar.


lise9Bölümde kaç öğrenci var?

Toplam yaklaşık 250 öğrencimiz vardır.

 

lise6_0Mezun olduktan sonra hangi alanlarda yüksek lisans yapabilirim?

Mezun olduktan sonra Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Lojistik Yönetimi, İşletme yüksek lisansları yapılabilir. Mezunlarımız arasında, Endüstri Mühendisliğinin temel konularından optimizasyon ve simülasyon ile alakalı olduğundan Moleküler Biyoloji alanında yüksek lisans yapan bile vardır.


Endüstri Mühendisliği ile İlgili Bazı Videolar:

YouTube Preview Image

 

Disney’ de Endüstri Mühendisliği

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE LİSANS EĞİTİMİ
 

Endüstri mühendisliği bölümü İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin en yüksek puanla ve en yüksek yüzdelik dilimden öğrenci alan programıdır. Her yıl üniversiteye
giriş sınavında önemli bir başarı elde etmiş öğrencilerin kayıt yaptırdığı program mezunlarının istihdamı kapsamında da başarılı bir tablo ortaya koymaktadır.

Endüstri Mühendisliği bölümünden mezuniyet için minimum 159,5 kredi (240 AKTS) gereklidir. Eğitim dili %30 İngilizce’dir. Öğrenim boyunca öğrenciler bilgisayar, işletme, temel mühendislik ve endüstri mühendisliği kapsamında çok sayıda ders ve staj çalışmasında yer alırlar. Ayrıca mezuniyet için son sınıfta iki dönem boyunca bitirme projesi gerçekleştirme mecburiyeti vardır. Zorunlu stajlar ise atölye stajı (10 işgünü), bilgisayar stajı (20 işgünü) ve endüstri mühendisliği stajı (20 işgünü)’dür.

Geçmiş yıllar itibariyle bölümümüzün taban puanları aşağıdaki tabloda görülmektedir:

 YIL PUAN TÜRÜ EN DÜŞÜK PUAN
 2017 MF - 4405,39739 
 2016  MF - 4 421,60986
 2015  MF - 4 399,14342
 2014  MF - 4 415,42638
 2013  MF - 4 411,98071
 2012  MF - 4 447,08386
 2011  MF - 4 481,714
 2010  MF - 4 489,190
 2009 SAY - 2 336,658
 2008 SAY - 2 337,979
 2007 SAY - 2 345,239
 2006 SAY - 2
 326,657