Bitirme Projesi Danışman Seçimi2018-2019 Bitirme Projeleri için danışman öğretim üyesi atamaları başlamıştır.  Bitirme Projesi Başvuru Formları için son teslim tarihi 10 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 16:00'dır. Formlar Araş.Gör. Ömer ALGORABİ'ye imzalı bir şekilde elden teslim edilecektir.