Bitirme Projesi Final teslimleri2018-2019 Güz Dönemi Bitirme Projesi I ve II Final teslimleri 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 16:00'ya kadar Araş. Gör. Ömer ALGORABİ'ye yapılabilir. Öğrencilerin sözlü savunma sınavları 8 Ocak 2019 saat 10:30'da bölümde yapılacaktır.

Not: Bitirme Projesi I öğrencileri de tıpkı Bitirme Projesi II öğrencileri gibi sözlü sınava alınacaklardır.